G-7BYT35YYX8
top of page
Cameratoezicht CCTV/VSS
Basis-strip-blok.png

Cameratoezicht

CCTV/VSS

Camerasystemen die worden ingezet bij de handhaving van de openbare orde of in het private domein zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de samenleving. De beelden die met de camera’s worden opgenomen kunnen door de politie worden gebruikt om op te treden in het geval van ongewenste situaties of voor opsporing.
 

We zien steeds meer camera’s in het straatbeeld die dienen voor toezicht. Zowel in de private als in de publieke sector worden deze ingezet voor beveiliging van gebouwen, goederen en personen, als aanvulling op het politietoezicht op straat. Naast de technische eisen op het gebied van beeldkwaliteit moeten deze camerasystemen ook voldoen aan privacyrichtlijnen. Om de privacy te waarborgen zijn er voor bedrijven die cameratoezicht uitvoeren richtlijnen vastgesteld. Hiervoor kan onder andere het certificatieschema 'CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen' worden gebruikt.

 

Wat is de CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen

De CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Procescertificaat voor de toezichtcentrale stelt eisen voor certificering aan onder meer de exploitatie van het camerasysteem. Denk bijvoorbeeld aan de eisen aan een uitvoeringsprotocol, de kwaliteit van live en opgeslagen beeldmateriaal en het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.  Daarnaast stelt de norm eisen aan het kwaliteitssysteem. Denk hierbij aan personeel, procedures en werkinstructies en het gebouw van de toezichtcentrale.

Wbpr & Rpbr

Sinds april 2019 moeten videotoezichtcentrales aan kunnen tonen dat zij onder andere voldoen aan de Nederlandse wetgeving Wpbr en Rpbr. Hiermee worden de eisen voor toezichtcentrales aangescherpt en dienen zij te voldoen aan dezelfde eisen als een particuliere alarmcentrale. 

Toezichtcentrales dienen dan onder andere aan te tonen dat zij volgens een kwaliteitsstandaard werken. Het opstellen van een programma van eisen (PvE), cameraplan, test - & opleverrapport en vastgelegde afspraken voor de toezichtcentrale is benodigd om kwaliteit aantoonbaar te maken. De EN-IEC62676 geeft inzicht hoe hier invulling aan wordt gegeven.

 

Toezichtcentrales dienen niet alleen de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan te tonen. Nu ze ook onder de Wpbr vallen, dienen zij eveneens bouwkundig en installatietechnisch te voldoen aan de eisen zoals gesteld aan particuliere alarmcentrales (zie EN 50518). 

 

Protify biedt zowel toezichtcentrales als installateurs ondersteuning en begeleiding bij het voldoen aan de gestelde eisen. Daarnaast stellen wij cameraplannen op basis van de EN-IEC62676 voor je op. Ook voert Protify GAP-analyses uit om toezichtcentrales inzicht te geven in de aanpassingen die (mogelijk) nodig zijn om te voldoen aan de eisen uit het certificatieschema EN 50518. 

 

Wil je meer weten over wat de wijzigingen voor een toezichtcentrale betekent, of kun je onze hulp goed gebruiken, neem dan contact met ons op.

Waarom kiezen voor Protify?

  • Jarenlange ervaring met wet- en regelgeving voor beveiliging

  • Hulp met opstellen van de benodigde documentatie, zoals een cameraplan

  • Op de hoogte van de laatste wijzigingen in wetgeving voor toezichtcentrales

  • Persoonlijke betrokkenheid van onze consultants

  • Voor toezichtcentrales én installateurs

bottom of page