G-7BYT35YYX8
top of page
Laptop%20Writing_edited.jpg
Basis-strip-blok.png
  • Foto van schrijverChiel van Dijk

Waarom iedere organisatie een risicoanalyse zou moeten uitvoeren

Je hoort de term risicoanalyse vaak genoeg voorbijkomen. Maar wat houdt het precies in? En waarom zou je een risicoanalyse uitvoeren?


Wat is een risicoanalyse?

Iedere onderneming krijgt in meer of mindere mate te maken met risico’s.

Door je als organisatie bewust te zijn van risico’s kun je profiteren van kansen die de betreffende risico’s met zich meebrengen of de bedreigingen als gevolg van de risico’s beperken.


Met een risicoanalyse breng je alle mogelijke dreigingen en gevolgen in kaart. Een risico is niet direct een gevaar, maar kan dit in de toekomst wel worden. Om te anticiperen op deze risico’s worden er dan ook vervolgens beheersmaatregelen toegevoegd.


Methodieken

ISO-normen stellen dat er risicobeoordeling uitgevoerd moet worden, maar zeggen niets over de methode die je daar als organisatie voor kunt gebruiken. Er zijn dan ook verschillende methodes om een risicoanalyse uit te voeren, enkele voorbeelden van methodieken zijn;

  • FMEA – Deze methode gaat in basis uit van een benadering waarin risico’s worden gekoppeld aan benodigde middelen voor de uitvoering van kritische bedrijfsprocessen. Met specifieke aandacht voor risico’s die een bedreiging vormen voor de continuïteit van dienstverlening en/of leiden tot het verlies van (vertrouwelijke) informatie/gegevens.

  • NIST – De risicoanalyse uit NIST gaat uit van risico’s die ontstaan uit dreigingen en kwetsbaarheden. Deze methode is dan ook gangbaar voor informatiebeveiligings-doeleinden. Specifieke aandacht is er voor de waardes van de informatie en het gevolg van het mogelijke verlies of betrouwbaarheid van de informatie.

  • COSO – De risicoanalyse uit COSO gaat uit van een benadering van de impact van alle mogelijke gevolgen van risico’s en de waarschijnlijkheid dat deze plaatsvinden. Deze waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld op basis van de frequentie dat een risico kan plaatsvinden,

Welke methode je kiest hangt af van wat het beste bij jouw organisatie past.


Voor- en nadelen van een risicoanalyse

Het uitvoeren van een risicoanalyse heeft zowel voor- als nadelen. Een groot voordeel is natuurlijk het verkrijgen van inzicht in de bedreigingen, kwetsbaarheden en de gevolgen daarvan voor de organisatie. Daarnaast wordt er nagedacht over de mogelijk te treffen en te verbeteren beheersmaatregelen. Verder wordt er een bewuste afweging gemaakt (kosten versus baten).


Daartegenover staat dat het uitvoeren van een gedegen risicoanalyse tijd vergt. Zo zijn er een minimaal een aantal stappen die doorlopen worden tijdens een gedegen risicoanalyse:

  • Risico’s identificeren

  • Risico’s beoordelen

  • Risico’s evalueren

  • Het opstellen van risicobehandelplannen

Daarnaast vereist het uitvoeren van een risicoanalyse vaak de nodige expertise. In ons optiek weegt dit echter niet op tegen de voordelen. Je bedrijfscontinuïteit is immers het belangrijkste.


Voor wie

Het uitvoeren van een risicoanalyse is vaak een vast onderdeel in het proces naar het behalen van een ISO-27001-certificaat. Maar ook wanneer je als organisatie inzicht wilt hebben in mogelijke risico’s en hier proactief op in wilt spelen is een risicoanalyse interessant. Het maakt hierbij niet uit of je een eenmanszaak hebt, of een multinational.


Hoe kan Protify helpen?

Het uitvoeren van een risicoanalyse kan veel tijd in beslag nemen. Protify kan een groot deel van het werk uit handen nemen. Protify hanteert de FMEA-methode, waarbij via een systematische aanpak alle risico’s in kaart worden gebracht. Dit doen we door inzichtelijk te maken welke middelen voor jouw organisatie van belang zijn om je diensten te leveren of producten te ontwikkelen. Hier kijken we naar eventuele kwetsbaarheden in processen en identificeren we vervolgens de risico’s.


Aan alle vastgestelde risico’s wordt een risicoscore (RPN) toegekend. Het RPN geef inzicht in de risico’s die je organisatie heeft op basis van prioriteit. Vervolgens koppelen we beheersmaatregelen aan de risico’s en maken we direct voor jouw organisatie inzichtelijk welke beheersmaatregelen geïmplementeerd moeten worden zodat je daar mee aan de slag kunt.


ProActive Compliance Tool

Protify maakt gebruik van de ProActive Compliance Tool (PCT). Deze online tool maakt het gemakkelijk om risico’s te identificeren en hier beheersmaatregelen aan te koppelen. Binnen de PCT zijn alle mogelijke risico’s systematisch onderverdeeld in categorieën, en zoveel mogelijk voor-gedefinieerd waardoor er niets over het hoofd wordt gezien. Door middel van dashboards heb je in een oogopslag zicht op de real-time status van risico’s en beheersmaatregelen. Lees hier meer over de PCT.


Meer informatie

Wil je weten of een risicoanalyse voor jouw onderneming interessant kan zijn? En hoe Protify kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op, we vertellen je graag meer.

Comments


bottom of page