G-7BYT35YYX8
top of page
Laptop%20Writing_edited.jpg
Basis-strip-blok.png
 • Foto van schrijverCharelle Kooy

Zorgcentrales moeten met het nieuwe WDTM keurmerk voldoen aan de EN 50518

In oktober 2019 is er een nieuw Ketenkeurmerk Personenalarmering van het WDTM gepubliceerd. Een belangrijke wijziging hierin is dat zorgcentrales vanaf nu aan de EN 50518 norm moeten voldoen. De meeste zorgcentrales moeten veranderingen doorvoeren om te voldoen aan deze nieuwe eisen en daarmee investeren in bouwkundige voorzieningen, beveiligingssystemen en IT-infrastructuur. In dit artikel leggen we uit wat de rol van zorgcentrales is in de keten van personenalarmering en welke wijzigingen de EN 50518 met zich mee brengt.


Personenalarmering


Veel nieuwe initiatieven in de zorg maken zorg op afstand mogelijk door automatisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smart homes, waarin het leven in huis makkelijker en kwalitatief beter wordt gemaakt. Zo is het mogelijk om de koelkast automatisch nieuwe producten te laten bestellen als de voorraad op raakt of gaan de verwarming en lichten uit als je het huis verlaat. Maar belangrijker nog, in het kader van zorg, bestaat er mobiliteitsbewaking. Dan wordt er met behulp van bewegingssensoren of camera’s bepaald of een bewoner hulp nodig heeft, zoals in het geval van een ongeval.Mobiliteitsbewaking vindt vooral plaats in woningen voor ouderen. Dit is een groeiende doelgroep in Nederland en het overheidsbeleid is er ook nog eens op gericht om deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Een interessante markt dus, waarin volop onderzoek wordt gedaan naar nieuwe zorgapplicaties.


Alarmen van zulke applicaties heten ‘personenalarmen’. Het gaat hierbij om een situatie waarin er direct gevaar is voor de gezondheid en/ of het welzijn van de gebruiker, waarvoor externe hulp nodig is. Een personenalarm gaat veelal naar een zorgcentrale. De zorgcentralisten werkzaam in de zorgcentrale zijn het eerste aanspreekpunt bij een melding en schakelen de hulpdiensten in als dat nodig is.


Zorgcentrales en het nieuwe WDTM ketenkeurmerk


Zorgcentrales ontvangen, controleren en verwerken dus personenalarmen. Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van deze dienst te optimaliseren heeft WDTM, een branche-organisatie voor zorgtechnologie en innovatie, het Ketenkeurmerk Personenalarmering ontwikkeld. Hierin staan eisen voor de hele keten van personenalarmen, dat wil zeggen voor de alarmtransmissie, -afhandeling en -opvolging. Alle betrokkenen uit de keten kunnen voldoen aan het kwaliteitskeurmerk. Niet alleen zorgcentrales, maar ook leveranciers, installateurs, alarmopvolgers en alarmaanbieders. Binnen de keten is de zorgcentrale uiteindelijk verantwoordelijk voor alarmontvangst en -afhandeling, zoals te zien op het schema hieronder.

Het Ketenkeurmerk Personenalarmering wordt door veel verzekeraars verplicht gesteld voor een vergoeding op het gebied van personenalarmering. Het is daarom belangrijk voor zorgcentrales om hieraan te voldoen, want anders krijgen klanten geen vergoeding voor hun diensten. En daarnaast biedt voldoen aan het Ketenkeurmerk nog meer voordelen, zoals:

 • Het draagt bij aan de naleving van relevante wet- en regelgeving

 • Het draagt bij aan het creëren van een hoog aansprakelijkheidsniveau en bewustzijn binnen het bedrijf

 • Inzicht in potentiële risico’s en de impact daarvan op bedrijfsprocessen

 • Het maakt effectieve besluitvorming mogelijk, doordat er een beter inzicht is in de risico’s van het bedrijf

 • Preventie ten opzichte van security incidenten

 • Borging van de continuïteit van de dienstverlening

 • Inzicht in de beheersing van processen aan klanten

 • Bescherming van de belangrijkste bedrijfsmiddelen (mensen, eigendom en reputatie)


In oktober 2019 is er een nieuw Ketenkeurmerk Personenalarmering gepubliceerd. Één van de belangrijkste wijzigingen hierin is dat zorgcentrales moeten voldoen aan de norm EN 50518, omdat zorgcentrales personenalarmen afhandelen.


EN 50518


De EN50518 is een Europese norm waar in Nederland alarmcentrales, toezichtcentrales en nu dus ook zorgcentrales aan moeten voldoen als ze het WDTM ketenkeurmerk willen behalen. Deze norm schrijft regels voor op het gebied van bouw, techniek en processen. De meeste zorgcentrales moeten veranderingen doorvoeren om te voldoen aan deze eisen en daarmee investeren in bouwkundige voorzieningen, beveiligingssystemen en IT-infrastructuur.

De zorgcentrale moet daarnaast een managementsysteem conform ISO 9001 en ISO 27001 implementeren en 24/7 bereikbaar zijn. Ook worden er strengere KPI’s gehanteerd, bijvoorbeeld:

 • ≥ 80% van alle binnenkomende alarmen wordt binnen 30 seconden aangenomen

 • Maximaal 5% van alle binnenkomende alarmen heeft een wachttijd van meer dan 90 seconden

 • Maximaal 1,5% van alle binnenkomende alarmen heeft een wachttijd van meer dan 180 seconden


Hoewel het WDTM ketenkeurmerk het toelaat om de veranderingen gefaseerd door te voeren, zullen er zorgcentrales zijn die niet de mogelijkheid hebben om de benodigde investeringen te doen. Een alternatief is om aansluiting te zoeken bij een EN 50518 gecertificeerde alarmcentrale. Binnen de alarmcentralestructuur, wat niet specifiek dezelfde ruimte hoeft te zijn, kan worden gezocht naar samenwerking. Daarnaast kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van de IT-infrastructuur die al aan de eisen uit de EN 50518 voldoet.


Één ding is in ieder geval duidelijk, het nieuwe WDTM ketenkeurmerk brengt verandering met zich mee. En daarbij is het nodig dat zorgcentrales die hieraan willen voldoen investeren in de toekomst.

 

Heb je nog vragen over de wijzigingen voor zorgcentrales of de EN 50518? Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen je graag.

Comments


bottom of page