G-7BYT35YYX8
top of page
Laptop%20Writing_edited.jpg
Basis-strip-blok.png
  • Foto van schrijverProtify

De voor- en nadelen van ISO 9001

De internationale norm ISO 9001 geeft eisen voor het inrichten en onderhouden van een goed kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) waarbij transparantie en betrouwbaarheid van belang zijn. Kwaliteit omhelst alle onderdelen van een organisatie. Door het inzetten op kwaliteitsmanagement zorg je ervoor dat jouw product of dienst voldoet aan de eisen en wensen van je klanten en wet- en regelgeving.


Voordelen

Het inrichten van een KMS op basis van ISO 9001 geeft meerdere voordelen. We noemen een aantal zaken die ervoor zorgen dat je alle aspecten van jouw organisatie bekijkt en inzet op kwaliteit binnen al deze onderdelen. Want door je organisatie in zijn totaal te bekijken, weet je waar jouw kansen en risico’s liggen en op welke manier je jouw doelstellingen kunt bereiken. En dit is uiteindelijk verder van belang voor de groei en ontwikkeling van je organisatie. Door jouw organisatie in te richten op basis van ISO 9001 zorg je voor continue verbetering. Door continue aandacht te hebben voor verbetering en bij te sturen waar nodig, ben je in staat effectief en efficiënt te werken en de flexibiliteit te behouden om in te springen op nieuwe kansen en innovaties.


Verhogen klanttevredenheid

Allereerst biedt ISO 9001 een basis voor ontwikkeling van organisaties. Het ondersteunt bij het kritisch kijken naar de organisatiedoelstellingen en processen. Daarnaast helpt het bij het voldoen aan eisen van de klant en eisen van wet- en regelgeving. Hierdoor kun je als organisatie sturen op het verhogen van klanttevredenheid. Klanttevredenheid is een belangrijk onderdeel van de ISO 9001. Door inzichtelijk te krijgen wat hun wensen en verwachtingen zijn kun je hierop inspelen en je klantrelatie alsmede je producten of diensten verbeteren.


Efficiëntere bedrijfsprocessen

Verder richt je met ISO 9001 de bedrijfsprocessen efficiënter in. Het is hiermee een hulpmiddel om de organisatie te sturen en ervoor te zorgen dat je als organisatie de dingen doet die je daadwerkelijk moet doen. Door aan te tonen dat je het primaire proces beheerst weet je wat nodig is om de resultaten van dit proces te behalen. De processen binnen organisaties geven kaders en richting aan het werken. Met behulp van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) ben je continue aan het verbeteren en zorg je dat je in control bent op alle onderdelen van jouw organisatie.


Betrokken medewerkers en directie

Het inzetten op kwaliteit en efficiëntie is ook voor medewerkers belangrijk. Door de bedrijfsprocessen transparant en inzichtelijk te maken voor medewerkers is er minder ruis en is het duidelijker wat ze moeten doen. Medewerkers merken hiermee dat ook zij een belangrijk onderdeel zijn van de organisatie en haar doelstellingen. Onderzoek wijst uit dat bedrijven met gemotiveerde medewerkers succesvoller zijn.

Daarnaast is ook een betrokken directie van belang. Goed leiderschap is een belangrijk onderdeel van de ISO 9001, waarbij er aandacht is voor betrokkenheid van- en verantwoordelijkheid door directie en het motiveren van medewerkers. Verder leg je duidelijk de diverse rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie vast en op welke manier je intern en extern communiceert. Dit zorgt in zijn geheel voor continue verbetering. Doordat de bedrijfsprocessen inzichtelijk zijn is er een zekere mate van transparantie. Het is voor medewerkers duidelijk welke toegevoegde waarde zij hebben en klanten kunnen erop vertrouwen dat je doet wat je belooft.


Invloed van leveranciers

Een ander punt waarbij de ISO 9001 jouw bedrijf verder helpt is door in het KMS controles in te richten voor het kijken naar de relatie met leveranciers. Je leveranciers hebben invloed op de kwaliteit van producten en diensten die je levert. Door te weten wie jouw leveranciers zijn en wat hun invloed is op jouw organisatie, kun je duidelijke afspraken maken en de geleverde prestaties monitoren. Op deze manier kun je bijsturen waar nodig.


Nadelen

Zoals vaak zijn er ook een paar nadelen te noemen. Deze zullen we hieronder beschrijven. De nadelen aan de ISO 9001 wegen naar ons idee echter niet op tegen de voordelen.

Wijzigingen

Zoals gezegd, ISO 9001 laat je kritisch en op een integrale wijze naar de organisatie en de inrichting hiervan kijken. Dit kan betekenen dat op een aantal punten de organisatiestructuur of diverse processen aangepast zou moeten worden om winst te behalen en om de organisatie efficiënter in te richten. Hoewel dit over het algemeen geen grote wijzigingen zullen zijn, kan dit als lastig worden ervaren. Belangrijk is wel om te onthouden dat deze wijzigingen zullen zorgen voor een verbetering op de langere termijn.

Tijd

Het goed onderhouden en up-to-date houden van het managementsysteem zal tijd kosten. Het kost tijd om erin te verdiepen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers het belang ervan inzien, dat men weet wat er moet gebeuren en welke activiteiten ondernomen moeten worden. Het kost tijd om eraan te wennen. Wanneer deze investering niet genomen wordt, dan is al snel het gevaar dat een ontwikkeld KMS een papieren tijger wordt of een blok aan het been. Investeren (door kennis, tijd en interesse) is daarom belangrijk omdat het op termijn juist tijd zal besparen en je kunt focussen op de ontwikkeling van je organisatie.


Meer informatie

Wil je meer weten over ISO 9001 of wat het implementeren van deze norm voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Onze consultants vertellen je graag meer.

תגובות


bottom of page