G-7BYT35YYX8
top of page
Laptop%20Writing_edited.jpg
Basis-strip-blok.png
  • Foto van schrijverCharelle Kooy

ISO 9001: Waarom kwaliteitsmanagement belangrijk is voor jouw organisatie

Veel mensen hebben wel eens gehoord van kwaliteitsmanagement of ISO 9001. Dat is niet gek, een ISO 9001 certificaat wordt veel gevraagd door klanten of bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Hiermee tonen organisaties aan dat zij streven naar de hoogst haalbare kwaliteit van hun product of dienst. Helaas wordt er te vaak nog gedacht dat een kwaliteitsmanagementsysteem of ISO 9001 certificering een last is voor de organisatie. Er moeten allerlei "overbodige" taken uitgevoerd worden, wat ook nog eens ten koste gaat van de operatie. En dat is zonde, want als een kwaliteitsmanagementsysteem op de juiste manier wordt ingezet zorgt het voor verbetering van de organisatie. In dit artikel laten we je zien wat kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 kan bijdragen aan jouw organisatie.


Wat is kwaliteitsmanagement?


Om goed te begrijpen waarom kwaliteitsmanagement belangrijk is, leggen we eerst uit wat het precies inhoudt. Kwaliteitsmanagement is gericht op het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product of dienst. Als wij als consultants bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement toepassen, dan draait dat om het optimaliseren van de kwaliteit van onze belangrijkste dienst, consultancy. Maar bij een organisatie die auto’s produceert gaat het eerder om de kwaliteit van de producten, de auto’s. Dit betekent overigens niet dat kwaliteitsmanagement alleen op dat specifieke onderdeel van de organisatie wordt toegepast. Het tegenovergestelde is waar; de hele organisatie draagt bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van het product of de dienst. Kwaliteitsmanagement limiteert zich dus ook niet tot maar één soort organisatie, maar kan op elke organisatie worden toegepast. Ook op die van jou.De voordelen van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem


ISO 9001:2015 is een veelgebruikte internationale richtlijn die voorschrijft waar een goed kwaliteitsmanagementsysteem aan voldoet. De richtlijn helpt organisaties om kwaliteitsmanagement stapsgewijs te implementeren én te onderhouden. Daarmee biedt kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 een aantal voordelen:

  • Het opzetten van een goede interne organisatie- en communicatiestructuur

  • Inzicht in de eisen van de verschillende belanghebbenden die belangrijk zijn voor de organisatie, wat als basis dient om goede beslissingen te nemen

  • Tijdig in kaart brengen van risico’s en kansen en daarop inspelen

  • Interne processen helder hebben voor iedereen en verbeteren waar dat kan

  • Voldoen aan de eisen van klanten en daarmee klanttevredenheid verhogen.

Voor elke organisatie kan ISO 9001 daarom wat toevoegen, niet alleen voor grote bedrijven. Hoe vaak kijk jij kritisch naar je eigen organisatie door vragen te stellen als: “Wie heeft er een belang bij mijn product of dienst? Hoe laat ik me daardoor beïnvloeden? Wie zijn mijn klanten? Hoe kan ik (beter) voldoen aan hun verwachtingen? Leveren mijn leveranciers en partners de kwaliteit die ik nodig heb? Op welke manieren kan ik mijn interne processen efficiënter maken?” Hoewel dit misschien ingewikkeld klinkt, wordt het uiteindelijk een routine om op deze manier na te denken bij een goed geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Een goede kwaliteitsmanager zorgt daarvoor.


De rol van de kwaliteitsmanager


Bovenal is de kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat het kwaliteitsmanagementsysteem goed bij de organisatie past en controleert hij of zij of het op de juiste manier nageleefd wordt. Er vinden regelmatig checks en kwaliteitsmetingen plaats om te monitoren of de organisatie de gewenste kant op gaat.


Om helder te hebben wat er speelt binnen de organisatie heeft de kwaliteitsmanager een groot netwerk nodig. Hierdoor is het makkelijker voor hem of haar om risico’s in kaart brengen, maar ook kansen en verbeteringen zien. Indien veranderingen doorgevoerd moeten worden, helpt de kwaliteitsmanager draagvlak te creëren door op de juiste manier te communiceren met zijn of haar netwerk.


Een goede kwaliteitsmanager is een echte aanwinst voor een organisatie. Ten eerste helpt het regelmatig uitvoeren van kwaliteitsmetingen bedrijven om tijdig bij te sturen indien nodig, of geeft het juist een extra boost als de doelstellingen gehaald worden. Daarnaast zorgen de rapportages over risico’s en kansen ervoor dat de directie goed kan bepalen welke kant de organisatie op moet gaan. En bovenal, een kwaliteitsmanager helpt met het vaststellen waar verbetering mogelijk is wat de kwaliteit van het product of de dienst ten goede komt. En dat is toch wel het belangrijkste doel van een kwaliteitsmanagementsysteem: het continu verbeteren van de eigen organisatie.

 

Heb je nog vragen over kwaliteitsmanagement of ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem gerust eens contact met ons op.

Commentaires


bottom of page